Bphone lại bị trễ giao hàng

(VTC News) - BKAV lại một nữa thất hẹn với người dùng khi lùi ngày giao hàng Bphone, BKAV đã giải thích thế nào về việc này?
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

VNOTV
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN