• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Boongke bí ẩn tránh ám sát của độc tài Mussolini

Boongke bí ẩn của Benito Mussolini ở Rome, Italia

Boongke bí ẩn của Benito Mussolini ở Rome, Italia

Nằm ngay bên dưới ngôi nhà Mussolini sinh sống, độc tài tính toán xây dựng boongke để có thể trốn thoát chỉ trong vài phút

Nằm ngay bên dưới ngôi nhà Mussolini sinh sống, độc tài tính toán xây dựng boongke để có thể trốn thoát chỉ trong vài phút

Những dụng cụ hỗ trợ, mặt nạ chống độc được bố trí rải rác bên trong

Những dụng cụ hỗ trợ, mặt nạ chống độc được bố trí rải rác bên trong

Có chiều dài gần 60m, boongke được xem là nơi an toàn cho Mussolini

Có chiều dài gần 60m, boongke được xem là nơi an toàn cho Mussolini

Điện thoại liên lạc cũng được lắp đặt sẵn

Điện thoại liên lạc cũng được lắp đặt sẵn

Lối đi dài hun hút của boongke

Lối đi dài hun hút của boongke

Nhiều lớp cửa thép được thiết kế để đảm bảo an toàn

Nhiều lớp cửa thép được thiết kế để đảm bảo an toàn

Nhà vệ sinh cũng được làm sẵn phòng trường hợp phải ẩn nấp thời gian dài

Nhà vệ sinh cũng được làm sẵn phòng trường hợp phải ẩn nấp thời gian dài

Hiện nay boongke được mở cửa đón khách tham quan

Hiện nay boongke được mở cửa đón khách tham quan

Một góc boongke kiên cố của Mussolini ở Rome, Italia

Một góc boongke kiên cố của Mussolini ở Rome, Italia

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất