Bon chen chỗ đỗ xe và cái kết 'đắng' cho tài xế

(VTC News) - Chiếc xe trắng bon chen giành chỗ đỗ với xe đỏ, kết cục, tài xế xe trắng bị nhốt bên trong, không có cách nào thoát ra ngoài.

Nguồn: Otofun

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế