Bộ Y tế báo cáo không có cán bộ nhận quà sai quy định

(VTC News) - Cho đến nay, chưa có trường hợp nào ở Bộ Y tế nhận quà sai quy định, đây là nội dung đáng chú ý trong một văn bản báo cáo do Bộ Y tế gửi Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế