Chính thức điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương về Văn phòng Bộ VH-TT&DL

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 30/05/2017 15:06:00 +07:00

Bộ VH-TT&DL chính thức điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương về làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 06 tháng (từ ngày 01/6/2017) sau những ồn ào phổ biến nhạc đỏ.

Ngày 19/5/2017, Cục NTBD, Bộ VH-TT&DL đã cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 bài hát được phổ biến rộng rãi lên website cucnghethuatbieudien.gov.vn, đưa danh mục này vào mục "Bài hát mới cấp phép" trong đó có ca khúc Tiến quân ca, gây nên sự hiểu lầm và bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngày 21/5, Cục NTBD đã có thông tin chính thức gửi đến các cơ quan báo chí, truyền thông để giải thích các nội dung liên quan. Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5191/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Ngày 23/5, Bộ VH-TT&DL đã có Công văn số 2198/BVHTTDL-VP chỉ đạo Cục NTBD một số nội dung liên quan đến các công việc quản lý nhà nước về lĩnh vực NTBD. Cục trưởng Cục NTBD sau đó đã công khai nhận trách nhiệm và xin lỗi về những sai sót, gây nên những hiểu lầm, bức xúc cho công chúng. 

Hinh anh

 

Video: Cấp phép phổ biến Quốc ca và những trò "lạ" của Cục NTBD

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực NTBD và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương pháp điều hành, xử lý công việc, nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật; Bộ VH-TT&DL đã chỉ có đạo cụ thể.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL yêu cầu Cục NTBD nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan; yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành nói chung và tập trung rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực NTBD để báo cáo Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay; Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp Cục NTBD và các cơ quan liên quan rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục NTBD.

Về công tác cán bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL thống nhất: đồng chí Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD đến làm việc tại Văn phòng Bộ trong thời gian 06 tháng (từ ngày 01/6/2017) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác. Đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL điều hành Cục NTBD.

Đồng thời, 300 bài hát ghi trong danh mục đã được gỡ bỏ ra khỏi website của Cục NTBD. Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác.

Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL phải thông tin rộng rãi về các giải pháp xử lý liên quan đến việc cập nhật, bổ sung danh sách 300 ca khúc trong thời gian vừa qua.

Trung Ngạn

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn