Bộ TT&TT phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xử lý các nguồn tin xuyên tạc

Trong tháng 1/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai nhiều hoạt động tích cực góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng XII.

Báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước tháng 1/2016 của Bộ TT&TT cho thấy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã triển khai rất nhiều hoạt động tích cực góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Cụ thể, đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng.

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng về công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm tình hình công tác đưa tin của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội XII của Đảng để chỉ đạo và định hướng kịp thời. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ lựa chọn sách, lên danh mục sách và tổ chức gian trưng bày sách phục vụ Đại hội.

Thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đại hội. Bộ TT&TT đã chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức cung cấp dịch vụ trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội; miễn cước phí chuyển phát các bưu gửi góp ý các dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội XII của Đảng. Chỉ đạo về giám sát cung cấp thông tin an toàn mạng, phòng chống các sự cố mạng và tội phạm sử dụng mạng. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng xử lý các nguồn phát tán thông tin trên mạng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã tăng cường bố trí nhân sự để điều hành và phục vụ các hoạt động của Trung tâm Báo chí; kiểm soát các tần số vô tuyến điện trong khu vực diễn ra Đại hội; triển khai hệ thống CNTT, hạ tầng mạng, tổng đài tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Văn phòng Trung ương Đảng và các khách sạn có các đoàn đại biểu về dự Đại hội;

Tổ chức ứng trực về tiếp nhận, cảnh báo, điều phối và ứng cứu sự cố của toàn bộ mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố Internet Việt Nam, đảm bảo sẵn sàng phản ứng khi tiếp nhận thông báo về các sự cố an toàn thông tin; Bố trí đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin để có thể hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin và các cổng/trang thông tin điện tử phục vụ cho Đại hội XII của Đảng khi có yêu cầu.

Các Sở TT&TT cũng đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV; Tổ chức trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII.

Video: An ninh nghiêm ngặt bảo vệ Đại hội Đảng

Nguồn: Infonet

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN