Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Bộ TT&TT cùng Microsoft VN ký kết Thỏa thuận

 

Chiều ngày 19/10/2011, Bộ TT&TT và Microsoft Việt Nam ký kết Thỏa thuận Quỹ phát triển CNTT năm thứ 3 nhằm hỗ trợ nâng cao việc ứng dụng CNTT&TT trong các cơ quan nhà nước. Lễ ký kết diễn ra tại Bộ TT&TT dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, ông Jamie Harper, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT. Theo bản thỏa thuận đã ký kết, Bộ TT&TT và Microsoft sẽ hợp tác trong việc nâng cao nguồn nhân lực nhân viên Chính phủ có trình độ chuyên môn CNTT&TT, thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử thông qua các dự án tại Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Quốc hội, Hiệp hội CNTT, và các dự án CNTT&TT khác tại 17 địa phương trong cả nước.
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN