Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông chia sẻ về đề án quy hoạch báo chí

Thời sựThứ Tư, 10/06/2015 05:41:00 +07:00

Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông đã chia sẻ về vai trò và đề án quy hoạch báo chí đang được dư luận quan tâm.

(VTC News) – Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông đã chia sẻ về vai trò và đề án quy hoạch báo chí đang được dư luận quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Phạm Thịnh)
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội(Ảnh: Phạm Thịnh)  
- Ông đánh giá gì về vai trò của báo chí trong đời sống hiện nay?


Báo chí cách mạng việt Nam có 90 năm xây dựng và trưởng  thành. Trong những năm qua, báo chí luôn đóng vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng trong quá trình vận động cách mạng trước đây, trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng, thống nhất đất nước.

Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, báo chí luôn là lực lượng rất quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, báo chí góp phần đưa hình ảnh đất nước Việt Nam ra quốc tế, góp phần làm cho nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu hơn về đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước.

Đặc biệt, báo chí giúp cho quốc tế hiểu thêm đường lối đối ngoại hợp tác quốc tế của chúng ta đó là đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ và làm bạn với tất cả các nước là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, báo chí có vai trò quan trọng cơ quan có vai trò phản biện góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống tiêu cực, tham nhũng hiện nay.

Cách đây 5-10 năm, báo chí ra Trường Sa để tiếp cận không dễ nhưng giờ Trường Sa rất gần với đất liền thông qua thông tin truyền thông tin.

- Việc quy hoạch báo chí được nhiều người quan tâm. Việc này được thực hiện đến đâu, thưa ông?


Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là việc bình thường là nhiệm vụ cần thiết và là trách nhiệm của cơ quan nhà nước cụ thể của Chính phủ.

Bộ Chính trị đã khẳng định, đây là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm có ảnh hưởng đến nhiều tổ chức, cá nhân, xã hội, vì vậy với tinh thần quy hoạch để báo chí ngày càng phát triển hơn, ngày càng chất lượng tốt hơn.

Định hướng của Bộ Chính trị ghi rõ không có báo tư nhân, không được để tư nhân núp bóng. Quy hoạch không cần nhiều nhưng cần chất lượng.

Nội dung quy hoạch đang được thực hiện. Khi quy hoạch được phê duyệt chắc chắn Chính phủ sẽ phổ biến quán triệt, thông tin rộng rãi đến mọi người dân trước hết là đến cơ quan báo chí.

Quy hoạch phải tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong quá trình hoạt động. Báo chí ngày càng phát triển, mạnh lên, chất lượng hơn. Hiện tại, việc quy hoạch báo chí đã trình Chính phủ, chờ phê duyệt.
VTC vẫn giữ nguyên tên sau khi sáp nhập về VOV 
- Việc quy hoạch các đơn vị báo chí của Bộ Thông tin & Truyền thông thì thế nào, thưa ông?

Bộ Thông tin Truyền thông hiện nay chưa ban hành quy hoạch nhưng Bộ thấy rằng trước đây tồn tại một đài truyền hình kĩ thuật số VTC trong một doanh nghiệp thuộc Bộ thông tin Truyền thông là bất hợp lý.

Bộ Thông tin Truyền thông thấy rằng cần phải đưa đài truyền hình kỹ thuật số VTC ra khỏi doanh nghiệp. Báo chí không nằm trong doanh nghiệp được nên việc đài truyền hình VTC tách khỏi doanh nghiệp là hợp lý.

Vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã chủ động đưa đài truyền hình kĩ thuật số VTC ra khỏi Tổng công ty VTC trở thành đài truyền hình độc lập trực thuộc Bộ.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thì không cần có một đài truyền hình riêng. Đài Truyền hình VTC là đài toàn quốc chứ không riêng ngành Thông tin Truyền thông nên chủ động đề nghị Chính phủ chuyển sang một cơ quan nào đó.

Hiện nay Đài tiếng nói Việt Nam được giao nhiệm vụ thực hiện kênh truyền hình Quốc hội nên việc lại thành lập thêm đài truyền hình trong đài tiếng nói gây lãng phí.

Kênh truyền hình Quốc hội là yêu cầu nhiệm vụ cần thiết. Kênh này nếu do Đài Truyền hình VTC đảm nhiệm thì nhà nước không phải đầu tư cơ sở vật chất nữa. Vì vậy, Bộ Thông tin Truyền thông chủ động đề nghị Chính phủ đưa Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về VOV.

- Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị đầu tiên thực hiện quy hoạch. Ông đánh giá gì về bước đi tiên phong này?

Không nhất thiết có quy hoạch chúng ta mới sắp xếp báo chí mà bình thường vẫn sắp xếp. Thậm chí có các cơ quan báo chí có khi vi phạm phải đình chỉ, có báo phải thu hồi ấn phẩm phụ đấy là cái việc bình thường.

Trong thực tiễn phát triển, Bộ Giao thông Vận tải thấy rằng cần tập trung đủ điều kiện để nâng cao chất lượng của các cơ quan báo chí hoạt động tốt hơn.

Bộ Giao thông đã có quyết sách đó cũng phù hợp theo xu thế phát triển, những gì phù hợp sẽ phát triển.

Đơn vị chủ quản thấy để 7 tờ báo, 7 cơ quan báo chí của bộ Giao thông Vận tải là quá nhiều thì tổ chức lại cho chất lượng tốt hơn là việc cần thiết.

Minh Đức

Bình luận
vtc.vn