Bộ trưởng Tài chính: Luật Thuế tài sản sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo

Kinh tếThứ Hai, 23/04/2018 10:15:00 +07:00

Liên quan đến việc xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Thuế tài sản, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã lên tiếng giải đáp các băn khoăn và ý kiến trái chiều trong dư luận.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ Tài chính rất hoan nghênh, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân cả nước tham gia góp ý vào dự thảo, kể cả những ý kiến trái chiều để để đưa vào hoàn thiện đưa vào hồ sơ báo cáo với Chính phủ.

Bộ trưởng cũng cho biết, việc xây dựng Luật này dựa trên chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị cũng như Quốc hội, Chính phủ nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công bảo đảm nền tảng tài chính quốc gia, an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25 của Quốc hội khóa XIII về Kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020.

botruonguzor-1510804674419-0-0-413-664-crop-1510804677026

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. 

Việc xây dựng dự thảo Luật tài sản nhằm mục tiêu tăng cường quản lý về tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà và đất, đồng thời điều tiết vào đối tượng có thu nhập cao, chống đầu cơ về nhà, đất, đảm bảo những người có nhà, đất phải được đưa vào sử dụng.

"Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người có thu nhập thấp. Cùng với đó là hạn chế sử dụng lãng phí tài sản, tài nguyên là đất đai và công sản", bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo Luật cũng góp phần đảm bảo sự minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Không chỉ vậy, nếu Luật được thông qua cũng sẽ giúp mở rộng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và đảm bảo cơ cấu lại nguồn thu. 

Với ý kiến cho rằng, thay vì xây dựng dự thảo Luật thì nên chọn các giải pháp tiết kiệm chi để cân đối ngân sách, mở rộng nguồn thu, bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, giải pháp này cũng cần phải được kết hợp song song với dự thảo Luật, đảm bảo chi thường xuyên phải giảm đi để có nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và chi trả nợ thời gian tới.

Bộ trưởng cho biết thêm, vừa qua, Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra nhiều giải pháp để tiết kiệm chi nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển và tăng chi cho trả nợ. Nếu làm được thì sẽ giảm chi cho thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương và thứ 3 là cơ cấu lại ngân sách sẽ lành mạnh hơn. 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtc.vn