• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đón người đồng cấp Mỹ Ashton Carter sáng 1/6

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đón người đồng cấp Mỹ Ashton Carter sáng 1/6

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay phu nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay phu nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Hai bộ trưởng tiến về khu vực đoàn đại biểu

Hai bộ trưởng tiến về khu vực đoàn đại biểu

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter làm lễ chào cờ

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter làm lễ chào cờ

Các thành viên đoàn Mỹ làm lễ chào cờ, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Các thành viên đoàn Mỹ làm lễ chào cờ, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh mời Bộ trưởng Ashton Carter duyệt đội danh dự

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh mời Bộ trưởng Ashton Carter duyệt đội danh dự

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ chụp ảnh lưu niệm

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ chụp ảnh lưu niệm

Hai bộ trưởng tiến vào phòng hội đàm

Hai bộ trưởng tiến vào phòng hội đàm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt - Mỹ hội đàm

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt - Mỹ hội đàm

Đội trưởng đội danh dự chuẩn bị cho lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Tùng Đinh/Thực hiện)

Đội trưởng đội danh dự chuẩn bị cho lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất