Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ trực tiếp tiếp công dân

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp công dân một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Nội quy Phòng Tiếp công dân của Bộ GTVT, liên quan đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ.
Theo Nội quy, Thanh tra Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Bộ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ GTVT.
Bộ trưởng Đinh La Thăng (Ảnh: Minh Chiến) 

Bộ trưởng Đinh La Thăng (Ảnh: Minh Chiến) 

Cũng theo nội quy này, Bộ trưởng Bộ GTVT tiếp công dân một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng.
Công dân đến Phòng Tiếp dân của Bộ GTVT được tiếp theo thứ tự, phải trình bày  thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiên nghị, phản ánh; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân. 
Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đế xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trước và trong Phòng Tiếp công dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân…
Cán bộ làm công tác tiếp công dân phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, thẻ công chức, về quy trình làm việc.

M.Chiến
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN