Bộ trưởng Công Thương: Sửa đổi Luật Dầu khí sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách

Tin nhanh 24hThứ Năm, 14/04/2022 18:28:09 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Công Thương, nội dung của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua.

Chiều 14/4, phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Trình bày tờ trình tóm tắt dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian qua hoạt động dầu khí phát sinh một số vướng mắc, bất cập.

Một số vấn đề thực tế phát sinh mang tính đặc thù của hoạt động dầu khí nhưng chưa được quy định cụ thể bởi Luật Dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật hoặc quy định chưa phù hợp với thực tiễn đã có những thay đổi.

Đồng thời, một số vấn đề được quy định trong Luật Dầu khí nhưng chưa đồng bộ với các quy định pháp luật khác.

Bộ trưởng Công Thương: Sửa đổi Luật Dầu khí sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách  - 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tờ trình tóm tắt Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). (Ảnh: Q.H)

Ngoài ra, một số vấn đề đang được quy định tại các văn bản dưới Luật cần được quy định trong Luật Dầu khí để nâng cao hiệu lực thi hành và đảm bảo tính đồng bộ, tương thích với các Luật khác có liên quan.

"Như vậy, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí", Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 9 Chương 56 Điều, trong đó sẽ giải quyết 6 nhóm chính sách được đề cập trong dự thảo Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội thông qua (Nghị quyết số 17/2021/QH15).

Cụ thể, chính sách về bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí; chính sách quy định về điều tra cơ bản và dầu khí và trình tự, phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí gồm các giai đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; quy định khung cho việc thực hiện dự án dầu khí theo chuỗi từ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý;

Chính sách về ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án dầu khí theo lô dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí; chính sách quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí; chính sách quy định khung việc cho phép bên thứ ba tiếp cận các cơ sở hạ tầng có sẵn của ngành dầu khí và nghĩa vụ chia sẻ công trình dầu khí, cơ sở hạ tầng sẵn có nhằm sử dụng tối ưu, hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn có, tránh lãng phí trong đầu tư.

Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi) để đáp ứng yêu cầu như Tờ trình của Chính phủ nêu.

Về ưu đãi trong hoạt động dầu khí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị xem xét, rà soát kỹ lưỡng các quy định về điều kiện để áp dụng ưu đãi, ưu đãi đặc biệt bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, khả thi; không quy định tại khoản 4 Điều 40 về thẩm quyền của Thủ tướng liên quan đến mức thuế suất.

Ngoài ra, ông Vũ Hồng Thanh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định về các hình thức, cơ chế ưu đãi đầu tư khác, nhất là trong bối cảnh thời gian tới nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng mức thuế suất tối thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu.

Quang Tuyền
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp