Bộ trưởng có số phiếu bầu cao nhất nói gì sau khi nhậm chức?

Thời sựThứ Bảy, 09/04/2016 01:12:00 +07:00

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết luôn nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề trên cương vị mới.

(VTC News) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, ông luôn nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề trên cương vị mới.

Ngay sau khi được bầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, người đạt số phiếu bầu cao nhất 463 phiếu, bằng 93,72% tổng số ĐBQH, đã có những chia sẻ đầu tiên với phóng viên.
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến 

- Xin ông có thể cho biết, chương trình hành động sắp tới sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào để đáp ứng mong muốn của nhân dân?

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc, sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc là chiến lược rất quan trọng.

 

Tôi cũng nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề của mình, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với các thành viên khác của Chính phủ tập trung triển khai các nội dung mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến
 
Do vậy, hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động khi được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc.


Tôi cũng nhận thức được trách nhiệm rất nặng nề của mình, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng với các thành viên khác của Chính phủ tập trung triển khai các nội dung mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đầu tư thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

Tập trung đầu tư cho giáo dục, y tế, nguồn nhân lực  để có những biến chuyển, thay đổi rõ nét về kinh tế, xã hội ở khu vực đồng bào dân tộc, miền núi, nhất là khu vực ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, duyên hải miền Trung.

- Thưa Bộ trưởng, là người nhận được số phiếu phê chuẩn cao nhất, cảm xúc của ông hiện nay như thế nào?

Tôi rất phấn khởi khi được Quốc hội tín nhiệm với số phiếu cao nhất. Tôi cũng ý thức rằng đây là sự tín nhiệm của Quốc hội đối với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

- Thưa Bộ trưởng, hiện nay, vấn đề ngân sách Nhà nước hiện đang căng thẳng, khó khăn và kinh phí để hỗ trợ, đầu tư, phát triển các vùng dân tộc, miền núi cũng đang trở nên hạn hẹp. Vậy thì, ông đánh giá về sự khó khăn này như thế nào?

Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Như mọi người đã biết, Chính phủ đã tập trung vào chương trình 135, 30A và hiện nay là chương trình giảm nghèo bền vững quốc gia và chúng ta cũng biết, ngân sách Quốc gia còn nhiều khó khăn nhưng sự ưu ái, đầu tư của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua là rất đáng kể.

Tôi cũng nhận thức là nguồn ngân sách có hạn nên chúng ta phải tập trung khai thác thêm nguồn vốn xã hội hóa, rồi các tổ chức phi chính phủ của quốc tế quan tâm vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Chúng ta phải thực hiện lồng ghép các nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

Video: Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các thành viên Chính phủ mới


- Nhân dân và Quốc hội rất mong muốn thế hệ Bộ trưởng mới này sẽ là những Bộ trưởng hành động. Vậy, ông sẽ hành động quyết liệt nhất vào những đột phá nào để tạo chuyển biến?

Thực ra công tác dân tộc và đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho vùng miền núi, dân tộc là lĩnh vực có nhiều khó khăn.

Bởi địa hình miền núi chia cắt, hạ tầng kinh tế xã hội còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, trình độ dân trí ở khu vực này so với khu vực khác có mức độ hơn.

Do vậy, chương trình hành động của tôi là sẽ tập trung với các đồng chí lãnh đạo ban cán sự Đảng, ủy ban dân tộc sẽ triển khai có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đến năm 2020.

Chúng tôi cũng tập trung làm sao để các cấp ủy Đảng, chính quyền các dân tộc, dân tộc thiểu số phấn đấu thực hiện các mục tiêu thiên nhiên kỷ mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Đức
Bình luận
vtc.vn