• Zalo

Bộ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn trả lời câu hỏi của dân

Sức khỏe Thứ Sáu, 16/03/2012 08:04:00 +07:00

(VTC News) – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Nếu viện phí tăng lên như mức hiện nay, về nguyên tắc bệnh nhân gần như không phải đóng nữa.

(VTC News) – B trưởng B Y tế cho biết: Nếu vin phí tăng lên như mc hin nay, v nguyên tc bnh nhân gn như không phi đóng na. Tuy nhiên, mt vài trường hp cá bit như có nhng th thut trên cơ đa người đó phi dùng thuc đc bit bi nếu dùng thuc trên danh mc quy đnh sn thì không phù hp vi bnh nhân như bnh d chy máu, tan huyết.

Sáng nay, 16/3, ti Cng Thông tin đin t Chính ph, B trưởng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến đi thoi trc tuyến vi nhân dân v giá dch v y tế.

Cuc đi thoi được truyn hình trên internet, truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1- Đài Truyn hình k thut s VTC.

 B trưởng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến. Ảnh: Chinhphu.vn
V lý do điu chnh giá các dch v y tế, B trưởng Nguyn Th Kim Tiến cho biết: Đây là yêu cu rt bc thiết phi làm t lâu nhưng có nhiu khó khăn trong thc hin. Giá dch v y tế ban hành t năm 1995, thi đim đó ch tính 1 phn giá dch v và mt s dch v được điu chnh giá năm 2006 cũng ch tính mt phn.

Trong khi đó, lương cơ bn ti nay tăng 6,9 ln, giá các nguyên liu đu vào phc v ngành y tế cũng tăng theo th trường.

Mc thu phí dch v thp nh hưởng rt nhiu đến cht lương khám cha bnh. Khi mc thu không đ cho chi, người bnh phi mua thêm thuc, ngay chi phí cho phòng khám cha bnh, ga tri giường... cũng rt khó khăn.

Cht lượng dch v y tế thp nên không khuyến khích người dân tham gia BHYT, người có điu kin thì đi tìm ti dch v tr tin.

Thêm vào đó, do giá ch tính mt phn chi phí nên Nhà nước bao cp hết cho c người nghèo, người giàu. Giá thp nên người có điu kin kinh tế tìm đến cht lượng cao cũng khó, trong khi giá dch v tr tin cũng phi có mt khung trn theo quy đnh, dn đến cht lượng cũng không tht s cao, nên nhiu người đã ra nước ngoài cha bnh.

Th ba, vi các cơ s khám cha bnh, rt vt v cho cán b y tế, k c cán b qun lý và các y bác sĩ, không có tin đ mua sm trang thiết b. Mt đôi găng phi tái tit trùng do mc chi ca BHYY có hn, không th đng viên khuyến khích cán b y tế, đng thi nh hưởng đến thái đ nhit tình ca cán b.

Th tư, thu BHYT có tăng vì t l dân tham gia BHYT tăng, t l mc thu cũng tăng so vi lương, lương cũng tăng. Vi phương châm người nghèo, cn nghèo, gia đình chính sách Nhà nước s lo, còn nhng ai có điu kin nên có đóng góp nhiu hơn.

Mc tăng thì trong cu thành ca giá có 7 yếu t, ln này mi ch tính 3. C th, các chi phí trc tiếp (máu, dch truyn, bơm kim tiêm…), chi phí đin nước, chi phí duy tu sa cha mt s trang thiết b, tc là nhng phn ti thiu nht, chưa tính tin lương, khu hao… Mc tăng t 2 đến 4 ln, mt s ít dch v tăng tương đi nhiu (hơn 6 ln).

Thông tư 04 có hiu lc t 15/4, các đơn v trc thuc B phi trình mc thu lên B, các bnh vin khác phi trình S Y tế, S Y tế trình HĐND, nơi nào làm nhanh s thc hin nhanh tùy theo phê duyt các cp có thm quyn.

Có bo him y tế: Không phi đóng thêm tin khi khám

Cháu Nguyễn Đức Trung được nhà nước hỗ trợ rất nhiều khi điều trị bệnh nan y tại viện Huyết học và truyền máu TW. (Ảnh: Nguyễn Tâm)

Đc gi có email: nguoidanhoibotruong@...com hỏi: "Tôi có th BHYT nhưng khi đi khám bnh ngoài 20% cùng chi tr thì phi np mt s khon mà theo bnh vin gii thích là BHYT không chi tr nên bnh nhân phi np như vt tư, thuc trong phu thut th thut, chênh lch giá xét nghim, cn lâm sàng ...Các khon này ln hơn rt nhiu so vi khon 20% cùng chi tr, đc bit các tuyến trung ương. Như vậy, bnh vin thu như vy có đúng theo quy đnh hay không?"

B trưởng Nguyn Th Kim Tiến cho biết: Khi đng chi tr 20%, nhưng phi np thêm mt s khon mà theo BV gii thích là BHYT không chi tr nên bnh nhân phi dùng thì v nguyên tc, làm như vy không đúng quy đnh, nhưng v thc tin, bnh vin cũng phi làm như vy mi đáp ng được nhu cu ca người dân.

Mc thu giá dch v quá thp, nên có nhng loi bnh, nếu theo mc chi ca bo him, không th đ. Thi gian qua, có lúc giá vt liu, dng c thay đi, có nhng phn là phi tr thêm so vi mc quy đnh ca bo him y tế bi mc chi tr ca bo him quá thp, như phn đng chi tr, nếu dùng thuc đc tr, bit dược không có trong danh mc thì có xy ra trường hp phi tr thêm mt khon hơn mc 20%.

Nếu vin phí tăng lên như mc hin nay, v nguyên tc gn như không phi đóng na. Tuy nhiên, cũng có mt vài trường hp cá bit như có nhng th thut trên cơ đa người đó phi dùng bi nếu dùng thuc trên danh mc quy đnh sn thì không phù hp vi bnh nhân như bnh d chy máu, tan huyết…

Về việc tăng giá viện phí, nhiều độc giả đồng tình với chủ trương này, đc gi Trí Phan (vantribvqnam@...com) thắc mắc về khung giá chế đ ăn bnh lý cho người bnh mãn tính như tiu đường, cao huyết áp nhưng chưa được BHXH chi tr không có trong thay đi ln này.

V mc đóng BHYT cho mi người khác nhau, nhưng mc hưởng quyn li v BHYT ging nhau theo hướng không công bng, ví d cán b đóng 4,5% theo lương cao hơn nhiu so vi đi tượng người nghèo, hoc t nguyn nhưng quyn li hưởng BHYT ging nhau. 

Bà Bộ trưởng thông tin:"V câu th nht, chúng tôi đang nghiên cu đ tính ti vn đ BHXH chi tr cho chế đ ăn ca người bnh mãn tính như tiu đường, cao huyết áp. Còn ln này ch điu chnh các phi phí trc tiếp.

V câu hi th hai, có nhng trường hp phi có chi phí vt tư trong phu thut, có trường hp gây phin toái cho người bnh. Tuy nhiên, B Y tế đã ban hành quy trình chun nên s đó không nhiu.

V vn đ xây dng giá theo nhóm bnh, cn phi có thi gian và l trình. Hin B đang xây dng vi mt s nhóm bnh, da vào s h tr quc tế đ xây dng hình thc chi tr như trn gói theo ca bnh…, đây là hình thc tiên tiến nht hin nay.

V câu hi cui cùng, ta đã biết BHXH là sn phm rt văn minh và nhân đo ca nhân loi, va mang tính cht d phòng lúc m đau, va mang ý nghĩa chia s cho cng đng na".

Bnh nhân chy thn nghèo: Ch mt 24 ngàn đng/tháng

Một vấn đề được các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo quan tâm là liệu viện phí tăng, họ sẽ phải chịu thêm gánh nặng khám chữa bệnh? Bệnh nhân  Bùi Th Tuyết (Tin Hi, Thái Bình) cho biết: "Đã hai năm lin tôi phi đi chy thn nhân to. Năm ngoái, khi chưa được xét h nghèo, tôi phi chy thn t nguyn, mi tháng mt 1,5 triu đng. Năm nay, tôi được xét là h nghèo nên được cp th bo him y tế, mi tháng ch phi tr 370.000 đng. Nếu theo mc tăng mi, không biết hàng tháng tôi phi tr thêm bao nhiêu tin".

Bộ trưởng chia sẻ: Đi vi nhng bnh nhân phi chy thn nhân to. V mc đóng, theo mc thu mi là khong 460.000 đng, tăng 60 nghìn đng, mt tháng chy 8 ln s thêm 480.000 đng.Do người nghèo được Nhà nước chi tr 95%, bnh nhân s phi chi tr 5%, tc là 24.000 đng.

Chính ph đã ban hành Quyết đnh 14, s h tr thêm phn phi đng chi tr vi nhng bnh nhân có hoàn cnh đc bit.

Có độc giả thắc mắc về thời điểm tăng viện phí hiện nay vào đúng thời điểm khó khăn. Lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ: Đi tượng mà chúng ta vn lo nht là người nghèo, cn nghèo, người có hoàn cnh khó khăn, đng bào dân tc thiu s, sng vùng khó khăn… Vi người nghèo hin nay, Nhà nước h tr 95%, vi đi tượng cn nghèo, năm nay h tr mc đóng bo him là 75%…   

Ngoài ra, Th tướng đã ban hành Quyết đnh 14 điu chnh qu khám cha bnh cho người nghèo.

Đi tượng dân tc thiu s sng vùng khó khăn và nghèo mà mc bnh him nghèo như chy thn nhân to, ung thư… được h tr mt phn tin ăn, đi li, cha bnh... Đây là n lc ln và s ưu vit ca nhà nước ta.

Nhờ có BHYT, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đã được Nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên, cũng có bệnh nhân không mắc bệnh nghiêm trọng những vẫn được bác sĩ lm dng ch đnh các xét nghim không cn thiết nhằm làm lợi cho bệnh viện.

Một độc giả cho biết: "Hin nay mt s bnh vin có hin tượng các bác sĩ ch đnh người bnh đi chp CT s não trong khi h ch b đau chân, đau tay. Cũng có trường hp bác sĩ ch đnh bnh nhân điu tr thuc đt gp hàng chc ln nhưng không nm trong danh mc thanh toán BHYT thay vì có th s dng thuc va tin và có trong danh mc được thanh toán". 

B trưởng Nguyn Th Kim Tiến nói: Theo tôi, vi bnh nhân BHYT, vic lm dng này s khó hơn, vì có quy trình điu tr, danh mc vt tư, giá dch v… rt cht ch.

Như tôi nói, đ khc phc được vn đ này, phi có quy trình giám sát cht ch, các bnh vin phi có b phn giám sát. Sp ti, B cũng s tính ti vic thành lp mt hi đng giám sát đc lp v vn đ này.

Bên cnh đó, vi mt s hình thc chi tr tiên tiến, chng hn chi tr trn gói như tôi đã nói trên, hin tượng này s dn được hn chế


Nguyễn


Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều