Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Hướng tới chuyển dịch từ 'Made in Vietnam' thành 'Made by Vietnam'
  • Zalo

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Hướng tới chuyển dịch từ 'Made in Vietnam' thành 'Made by Vietnam'

Kinh tế Thứ Hai, 23/12/2019 14:38:20 +07:00
(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại cùng doanh nghiệp sáng nay 23/12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu 5 giải pháp để giải quyết căn cơ các tồn tại trong môi trường kinh doanh.

Giải pháp đầu tiên, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, cần có cơ chế chính sách tập trung phát triển doanh nghiệp nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế, tạo ra các sản phẩm chiến lược của quốc gia, khẳng định được thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Người đứng đầu Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, sản phẩm của những doanh nghiệp lớn cần được coi là sản phẩm quốc gia, thành công của những sản phẩm chủ lực cũng chính là sự thành công của quốc gia. Theo ông, các doanh nghiệp lớn cần có “một sợi dây”, “một cơ chế liên kết lại với nhau” để tạo ra sức mạnh tổng hợp, trở thành cơ chế đóng góp và xây dựng chính sách.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Hướng tới chuyển dịch từ 'Made in Vietnam' thành 'Made by Vietnam' - 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, Chính phủ cần khuyến khích, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp Việt Nam liên kết, tạo khối thống nhất, có chiều sâu, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, kinh doanh, cùng tạo nên sức mạnh, tên tuổi và thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm và kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, cần đẩy mạnh cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lấy sản xuất, chế biến chế tạo làm trọng tâm trên cơ sở tận dụng cơ hội của cuộc cách mạnh lần thứ 4 để tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng bền vững, sáng tạo.

Từ đó, theo người đứng đầu Bộ KH&ĐT, sẽ tạo nên các ngành chủ lực quốc gia, tạo ra các sản phẩm được làm bởi các doanh nghiệp Việt Nam; phát triển bởi con người Việt Nam; tạo thành xu hướng chuyển dịch từ “Made in Vietnam” (hàng hóa làm tại Việt Nam) tiến tới “Made by Vietnam” (hàng hóa làm bởi Việt Nam).

Vấn đề thứ 3, theo Bộ trưởng Dũng chính là việc đào tạo nguồn nhân lực. Theo ông, cần chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề giỏi, kiến thức chuyên môn sâu, trình độ quốc tế và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp.

Tiếp theo, vấn đề thứ 4, theo ông Dũng, cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi đối với nhà đầu tư cần tiếp tục được tăng cường để khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, không hình sự hóa các hoạt động kinh tế nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, chính cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ; chuẩn hóa sản xuất - kinh doanh.

“Các giải pháp cần bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, giải quyết cả vấn đề trước mắt và lâu dài, huy động được sự tham gia của tất cả các bên liên quan, các cơ quan của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Đào Bích
Bạn có cảm nghĩ gì về "Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Hướng tới chuyển dịch từ 'Made in Vietnam' thành 'Made by Vietnam'" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin