Bò tót đâm lồi mắt đấu sĩ

(VTC News)-Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao Tây Ban Nha lại có chủ trương cấm thi đấu tót.

 Đấu sĩ Juan José Padilla coi như tàn phế một đời vì đấu bò tót.


Đ.T
Chủ đề:
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU