• Zalo

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

Thời sự Thứ Tư, 05/06/2019 18:42:00 +07:00

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch "Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích triển khai có hiệu quả Quyết định số 362 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Theo kế hoạch này, với các cơ quan báo chí của các tổ chức ở trung ương, đến trước 30/9, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT thực hiện các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Trước 31/12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo chí. Tới 30/6/2020, Trung ương Đoàn phải có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để thực hiện các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

bao-chi-155426275318432699707-1554274881291107863520 3

Bộ TT&TT ra kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí.

Đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương hiện có cơ quan báo đề xuất chuyển sang các bộ, cơ quan ngang bộ cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến 30/9, cơ quan chủ quản báo chí phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí.

Đối với việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trước 31/12, phải hoàn thành sắp xếp đúng quy hoạch. Tới 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ gửi để thực hiện thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Trước năm 2020, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ quan báo chí trực thuộc địa phương cũng có lộ trình tương tự, tới 31/12 phải hoàn thành việc sắp xếp theo quy hoạch và có báo cáo gửi Bộ TT&TT.

Hà Nội, TP.HCM có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo.

Chậm nhất đến ngày 30/6, cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT làm các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cũng rà soát, sắp xếp, báo cáo trước 31/12. Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép của cơ quan báo chí trực thuộc hết hiệu lực, phải có văn bản thông báo cho Bộ TT&TT. Trường hợp chuyển sang trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trước 30/9/2020 phải có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản mới.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu rà soát, cấp phép hoạt động cho các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí, các quy định của pháp luật, tránh tình trạng “báo hoá” tạp chí.

Các tổ chức ở trung ương rà soát tôn chỉ, mục đích các cơ quan báo chí, trước ngày 30/9, có đề nghị thay đổi phù hợp với mô hình hoạt động mới khi làm thủ tục gửi Bộ TT&TT cấp phép hoạt động theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp ra soát  tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo tiếp nhận, trước ngày 30/9, có đề nghị cấp thay đổi cho phù hợp khi làm thủ tục gửi Bộ TT&TT cấp phép hoạt động theo quy định.

Các địa phương cũng rà soát tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí hiện có, trước ngày 30/6/2020, có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để cấp lại giấy phép, sửa đổi bổ sung giấy phép, đảm bảo phù hợp với quy định hướng quy hoạch báo chí.

Đến thời hạn hoàn thành sắp xếp theo quy định, trường hợp không thực hiện việc sắp xếp, không gửi hồ sơ cấp lại giấy phép, chuyển đổi cơ quan chủ quản, Bộ sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều