• Zalo

Bộ Tài chính ‘bác’ tin bán 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng

Kinh tế Thứ Năm, 30/06/2016 16:57:00 +07:00

Theo Bộ Tài chính, giá trị 0,39 tỷ đồng (390 triệu đồng) phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

Chiều 30/6, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo chính thức khẳng định thông tin “thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng” là không chính xác.

Xe_cong_VTC

Vấn đề xe công được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Lí do, theo bộ này, việc thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng, giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng thì con số 0,39 tỷ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

Bộ Tài chính cho hay, từ 01/01 đến 17/6, trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, khối bộ, ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện điều chuyển 20 xe ô tô với tổng nguyên giá 12,33 tỷ đồng cho các bộ, ngành địa phương có nhu cầu sử dụng theo quy định.

Đồng thời khối này cũng thực hiện thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng, giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng.

“Việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Như vậy, giá bán thanh lý xe ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán. Số tiền thu được từ bán thanh lý xe ô tô của các cơ quan nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định” – Bộ Tài chính cho biết.

“Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng TSNN: “4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm: Nguyên giá tài sản là giá khi mua mới. Giá trị còn lại của tài sản là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng. Theo chế độ hiện hành (Thông tư số 162/2014/TT-BTC: xe ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn 1 năm là 6,7%.

Theo quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thì xe ô tô đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý. Việc tổ chức thanh lý xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.”Bộ Tài chính

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều