Bộ Nội vụ trình Chính phủ sửa đổi về số Thứ trưởng

Thời sựChủ Nhật, 30/10/2011 09:09:00 +07:00

(VTC News) – Thay vì “lạm phát” Thứ trưởng như hiện nay, mỗi Bộ có thể chỉ có 6 Thứ trưởng.

(VTC News) – Thay vì “lạm phát” Thứ trưởng như hiện nay, mỗi Bộ có thể chỉ có 6 Thứ trưởng.


Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương - có đến 8 Thứ trưởng. Ảnh: baocongthuong 

Bộ Nội vụ đã chuẩn bị Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2007/NĐ-CP.

Theo đó, sẽ bổ sung nguyên tắc quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo hướng Chính phủ giao một Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo thẩm quyền.

Bổ sung quy định mở đối với bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn được bổ sung thêm số lượng Thứ trưởng, nhưng tối đa không quá 6 người.

Việc xác định số lượng Thứ trưởng và tương đương không quá 6 người dựa trên số lượng các ngành, lĩnh vực lớn tại một số bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hiện nay. Đó cũng là mục tiêu đối với các bộ hiện nay có số lượng thứ trưởng và tương đương lớn hơn 6 người.

Việc quy định mở như trên cũng tạo điều kiện cho các bộ thực hiện quy hoạch bổ nhiệm, bố trí Thứ trưởng phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn cụ thể.

Bổ sung quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ đối với các tổ chức đặc thù về quy mô tổ chức, phạm vi quản lý cả nước thì được tăng thêm, nhưng không quá 05 người.

Việc xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ tăng thêm xuất phát từ yêu cầu thực tế trong quá trình tham mưu, thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng; đồng thời cũng tạo điều kiện cho các bộ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ trẻ có năng lực tham gia công tác quản lý của bộ và không vi phạm quy định.

Không quy định trong cơ cấu tổ chức của bộ có cơ quan đại diện của bộ ở địa phương và ở nước ngoài (trừ Bộ Ngoại giao). Vì qua thực tiễn hoạt động của cơ quan đại diện của một số bộ tại địa phương xét thấy chưa hiệu quả, cơ chế hoạt động không rõ ràng, không rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định của Luật cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan đại diện của các bộ ở nước ngoài đều đặt dưới sự quản lý thống nhất của Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài, nên việc quy định cơ quan đại diện của bộ ở nước ngoài trong cơ cấu tổ chức của bộ là không phù hợp.

 

Ki Si

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !