Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ: Những điểm mới sắp được Bộ Nội vụ công bố

(VTC News) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, điểm mới của việc thi tuyển lãnh đạo lần này là đối tượng thi tuyển được mở rộng, bao gồm cả đối tượng trong và ngoài quy hoạch.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế