• Zalo

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

Thời sự Thứ Hai, 01/07/2019 18:58:00 +07:00

Kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Mục đích của kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Đối tượng kiểm tra gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

le vinh tan

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. (Ảnh: Minh Đạt) 

Nội dung kiểm tra bao gồm công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức, kiểm tra công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; việc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ, công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ cũng kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và theo chức danh; bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; việc chuẩn hóa trình độ, kiến thức và thực hiện chế độ học tập, bồi dưỡng hằng năm đối với công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ kiểm tra công tác bổ nhiệm, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra công tác việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bộ Nội vụ cũng kiểm tra việc thực hiên chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu, báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đồng thời thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều