Bổ nhiệm ông Đỗ Thành Hưng vào HĐ thành viên Vinashin

Ngoài ra, còn có quyết định bổ nhiệm đối với Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Thành Hưng, Ủy viên Hội đồng quản trị Vinashin kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinashin.

Trong năm 2011, Tập đoàn cũng có dự kiến sẽ hoàn thành 45 - 55% đơn vị thuộc diện tái cơ cấu; đến năm 2012 hoàn thành 25 - 35% việc tái cơ cấu các đơn vị; Năm 2013 hoàn thành cơ bản việc tái cơ cấu các đơn vị còn lại.

Đối với Cty TNHH một thành viên Tổng Cty Giấy Việt Nam, ông Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng Cty Giấy gồm: Ông Vũ Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc; ông Phạm Văn Tụ, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát.

Theo DVT.vn

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN