Bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng

(VTC News) - Thủ tướng vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 3 thứ trưởng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao.

Cụ thể, Thủ tướng đã quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là: ông Nguyễn Minh Hồng, ông Nguyễn Thành Hưng.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng  (Ảnh: Phạm Thịnh)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng  (Ảnh: Phạm Thịnh)


Thủ tướng  cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Xuân Hà.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN