Bộ máy hành chính thuế - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Bộ máy hành chính thuế trên VTC News

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.