Bộ hướng dẫn một đằng, Học viện Âm nhạc Huế quy hoạch cán bộ một nẻo?

Giáo dụcThứ Sáu, 23/11/2018 12:24:00 +07:00

Trong danh sách quy hoạch cán bộ của Học viện Âm nhạc Huế có nhiều chức danh, vị trí được quy hoạch trái ngược với hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Hướng dẫn một đằng, quy hoạch một nẻo

Mới đây, VTC News nhận được phản ánh của bà Lê Thị Hà Vi - Trưởng bộ môn Thanh Nhạc (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế) về một số vi phạm nghiêm trọng công tác quy hoạch cán bộ tại Học viện này.

Theo bà Lê Thị Hà Vi, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) quy định số lượng nguồn đưa vào quy hoạch, đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2 - 3 người vào một chức danh; không quy hoạch một người cho một chức danh và không quy hoạch một người vào quá 3 chức danh, không quy hoạch một chức danh quá 4 người.

anh-hvanhue63737 4

Bà Lê Thị Hà Vi - Trưởng bộ môn Thanh Nhạc (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Huế) tố cáo nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch cán bộ tại Học viện Âm nhạc Huế.

Tuy nhiên trong danh sách cán bộ được quy hoạch giai đoạn 2016-2021; 2021-2026 do ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế ký ngày 25/10 lại xuất hiện những điều trái với quy định trong hướng dẫn Bộ VHTT&DL.

Theo đó, trong danh sách nói trên, có nhiều chức danh chỉ có một người được quy hoạch; một số vị trí được quy hoạch quá 4 người và một người được quy hoạch quá 3 chức danh....

Một số chức danh chỉ có một người được quy hoạch như: Trưởng và phó phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Trưởng và phó phòng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Biểu diễn Âm nhạc; viện trưởng Viện Dân nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc; giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện; trưởng khoa và phó trưởng khoa Khoa Thanh nhạc; trưởng khoa và phó khoa Piano;...

Ngoài ra còn một số chức danh được quy hoạch quá 4 người như Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp (5 người); Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (5 người);...

1 (2)

 Bà Trương Thị Lê Thương - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viện (Học viện Âm nhạc Huế) được quy hoạch vào cùng lúc 4 chức danh.

Bí thư Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Huế nói gì?

Ông Hoàng Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế khẳng định, việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 được Học viện Âm nhạc Huế thực hiện theo đúng trình tự và quy định tại hướng dẫn, công văn của Bộ VHTT&DL.

Trước việc một chức danh chỉ có một người được quy hoạch, ông Hoàng Thanh Sơn giải thích, đây là danh sách cuối cùng sau 4 bước bỏ phiếu lấy kết quả và những trường hợp sau khi bỏ phiếu lấy kết quả dưới 50% sẽ đưa ra khỏi danh sách (!?).

Danh sách này được lấy lại từ danh sách cán bộ quy hoạch năm 2017 và do việc sáp nhập các phòng ban trong năm 2018, nên tổ chức chỉ thay đổi tên các phòng ban, còn các chức danh, cán bộ vẫn giữ nguyên.

Đối chiếu danh sách cán bộ được quy hoạch giai đoạn 2016-2021;2021-2026 PV phát hiện nhiều trường hợp được quy hoạch giữ chức danh mà bản thân người đó hiện đang đương chức.

hoc-vien-am-nhac-hue 3

 Việc quy hoạch cán bộ ở Học viện Âm nhạc Huế có nhiều điểm sai với quy định trong hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.

Trong khi đó, công văn của Bộ VHTT&DL về việc triển khai quy hoạch cán bộ nói rõ yêu cầu và nguyên tắc quy hoạch đối với cán bộ đương chức là: "Chỉ quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại".

Thế nhưng, Bí thư Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Huế một mực khẳng định: "Nguyên tắc quy hoạch là quy hoạch lên, không ai lại quy hoạch ngang. Đây cơ bản đều là quy hoạch ngang, làm gì có trường hợp nào quy hoạch lại vị trí đương chức".

NGUYỄN VƯƠNG - THÀNH CÔNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtc.vn