Bộ Giao thông Vận tải: 'Thu phí trên quốc lộ 5 là đúng quy định'

(VTC News) - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc tổ chức thu phí trên quốc lộ 5 là đúng quy định, mức phí áp dụng đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế