Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM kiện toàn các vị trí lãnh đạo

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 22/12/2021 07:54:07 +07:00
(VTC News) -

Sau khi chủ tịch hội đồng trường xin từ chức, Bộ GD&ĐT đề nghị Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sớm kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hiện thiếu nhiều vị trí lãnh đạo như chủ tịch hội đồng trường, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thành lập đoàn công tác để rà soát, xem xét, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Trên cơ sở báo cáo của đoàn công tác, Bộ GD&ĐT gửi văn bản yêu cầu tập thể lãnh đạo trường thực hiện nhiều nội dung để kiện toàn bộ máy của trường. Bộ yêu cầu hội đồng trường hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó có trình tự, thủ tục nhân sự đối với vị tri chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh quản lý khác phù hợp với quy định của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM kiện toàn các vị trí lãnh đạo - 1

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Bộ cũng yêu cầu trường xây dựng trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ phó hiệu trưởng TS Trương Thị Hiền và các chức vụ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống đã hết thời hạn bổ nhiệm. Từ đó, xin ý kiến Đảng ủy trường và trình hội đồng trường xem xét, quyết định.

Văn bản này cũng nêu rõ, hội đồng trường thực hiện trình tự, thủ tục quyết định nhân sự hiệu trưởng hoặc giao quyền hiệu trưởng phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để điều hành, quản lý hoạt động của trường đi vào ổn định. Đồng thời, một điều kiện kèm theo là được đa số thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng tín nhiệm.

Hồi cuối năm 2020, Bộ GD&ĐT có quyết định công nhận hội đồng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 thành viên, trong đó ông Ngô Văn Thuyên giữ chức chủ tịch hội đồng trường.

Ngày 6/7, Bộ thông báo không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đề nghị của Hội đồng trường. Lý do, trong phiên họp ngày 5/3, hội đồng trường có thảo luận nhưng không biểu quyết, không ra nghị quyết về việc tiếp tục hay không tiếp tục giao thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền cho phó hiệu trưởng TS Trương Thị Hiền.

Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng trường vẫn ký thông báo không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng (không căn cứ trên nghị quyết của hội đồng trường) là không đúng với quy định tại Khoản 10 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Bộ GD&ĐT cho rằng việc chủ tịch hội đồng trường ký thông báo này không đúng quy định, dẫn đến việc TS Trương Thị Hiền không được tham gia với vai trò là Thường vụ Đảng ủy và phó hiệu trưởng. Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả các bước thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng.

Cuối tháng 10 vừa qua, chủ tịch hội đồng trường này xin từ chức vì lý do sức khỏe và các thành viên hội đồng trường bỏ phiếu biểu quyết với kết quả 12/13 phiếu đồng ý cho ông Ngô Văn Thuyên thôi giữ chức vụ trên.

Minh Khôi
Bình luận
vtc.vn