Bộ GD&ĐT thống nhất số tín chỉ trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 23/06/2021 18:08:05 +07:00
(VTC News) -

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chuẩn chương trình đào tạo, khối lượng kiến thức tối thiểu ở bậc cử nhân là 120 tín chỉ, thạc sĩ là 60 tín chỉ và tiến sĩ là 90 tín chỉ.

Ngày 23/6, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và phê duyệt chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư quy định cụ thể các khung chuẩn chương trình đào tạo trình độ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc và các yêu cầu tối thiểu cần thực hiện)

Theo đó, chuẩn đầu vào ở đại học là người học phải tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương. Khối lượng kiến thức tối thiểu là 120 tín chỉ (chưa bao gồm khối lượng học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành). Một tín chỉ được tính tương đương 50 tiết học tập, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá.

Riêng với các chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7, khối lượng tối thiểu phải là 150 tín chỉ, cộng với khối lượng giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành.

Bộ GD&ĐT thống nhất số tín chỉ trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ - 1

Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh minh hoạ: H.C)

Ở bậc thạc sĩ, chuẩn đầu vào là người học phải tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp, có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Với chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu, người học phải tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập. Chương trình đào tạo thạc sĩ yêu cầu tối thiểu 60 tín chỉ.

Về cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu thì khối lượng nghiên cứu khoa học phải từ 24 - 30 tín chỉ (bao gồm: 12 - 15 tín chỉ cho luận văn, 12 - 15 tín chỉ cho các đồ án, dự án, chuyên đề nghiên cứu khác). Còn nếu đó là định hướng ứng dụng thì nội dung thực tập phải từ 6 - 9 tín chỉ, học phần tốt nghiệp phải từ 6 - 9 tín chỉ dưới hình thức đề án, đồ án hoặc dự án.

Ở bậc tiến sĩ, chuẩn đầu vào phải là người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp loại giỏi trình độ đại học, có trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu.

Chương trình đào tạo tiến sĩ yêu cầu tối thiểu 90 tín chỉ với người có trình độ thạc sĩ và 120 tín chỉ với người có trình độ đại.

Thông tư này yêu cầu các trường xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như chuẩn chương trình theo nhóm ngành, lĩnh vực. Nhằm mục đích quản lý chất lượng đào tạo đồng bộ giữa các trường và đảm bảo chuẩn mực chung tối thiểu để đào tạo nhân lực của mỗi ngành nghề.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không chỉ minh bạch chuẩn đầu ra, mà còn phải cung cấp thông tin chứng mình rằng nhưng người tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra đó.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2021, áp dụng với các trường đại học được cấp phép đào tạo các trình độ nêu trong quy định.

Hà Cường
Bình luận
vtc.vn