Báo Điện tử VTC News

Bộ GD-ĐT công bố hàng loạt trường đại học chưa đủ năng lực đào tạo

(VTC News) - Mới đây, Bộ GD-ĐT công bố tên một số trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu về việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2018.

Từ ngày 3 -18/5, các đoàn công tác của Bộ GD-ĐT tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo. Nhằm kiểm soát các nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo.

Qua kiểm tra cho thấy, một số trường đại học vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, nhiều trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT, quy định là 2,8m²/sinh viên (SV).

Bo GD-DT cong bo hang loat truong dai hoc chua du nang luc dao tao hinh anh 1

Trường Đại học Tài chính - Marketing .

Cụ thể, trường Đại học Tài chính - Marketing (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 2,35m²/SV); Trường Đại học Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 2,3m²/SV); Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97m²/SV).

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, các đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường.

Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Trường Đại học Võ Trường Toản có 3 khối ngành là khối ngành III, VI và khối ngành VII. Trong đó, có khối ngành VI tỷ lệ SV/giảng viên là 15,83 - quy định là 15.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II). Trong đó, khối ngành VI tỷ lệ SV/giảng viên là 15,62 - quy định là 15; khối ngành VII tỷ lệ SV/giảng viên là 28,81 - quy định là 25.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng có 3 khối ngành là khối ngành I, V và VII. Trong đó, khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 26,1 - quy định là 25.

Trường Đại học Thành Đô có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Trong đó, cả 4 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ SV/giảng viên của khối ngành III là 37,30 - quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 - quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 - quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 - quy định là 25).

Trường Đại học Duy Tân có 4 khối ngành là III, V, VI và VII. Trong đó, khối ngành VI tỷ lệ SV/giảng viên là 16,32 - quy định là 15 và khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,76 - quy định là 25.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 4 khối ngành là khối ngành II, III, V và VII. Trong đó, khối ngành II tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 23,05 - quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ SV/giảng viên là 31 - quy định là 25.

Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD-ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ SV/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Video: Các trường đại học đau đầu lọc thí sinh ảo

 >>> Đọc thêm: Quả sầu riêng khiến cả trường đại học hơn 500 người phải sơ tán khẩn

Lưu Ly
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU