Bỏ điểm sàn 2014, tiêu chí nào thay thế?

Giáo dụcThứ Bảy, 15/03/2014 04:13:00 +07:00

(VTC News) - Bộ GD-ĐT sẽ sớm đưa dự thảo các phương án cách xác định "điểm sàn" mới để lấy ý kiến rộng rãi dư luận.


Ngày 11/3/2014, Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành thông tư số 06 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cung cấp thêm thông tin về hai nội dung trên nhằm giúp học sinh, phụ huynh và xã hội hiểu đúng những chủ trương đổi mới của Bộ về tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay.

 Bộ GD-ĐT sẽ sớm đưa ra các phương án tiêu chí thay thế điểm sàn để xin ý kiến dư luận

 Tìm tiêu chí thay “điểm sàn”
Thực hiện đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ theo Luật Giáo dục đại học và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GD-ĐT đã quyết định bỏ cách xác định “điểm sàn” theo kiểu cũ và đổi mới cách xác định “điểm sàn” cho phù hợp với thực tiễn công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ.
Từ năm 2013 trở về trước, chỉ có một giá trị “điểm sàn” cho bậc ĐH và một giá trị “điểm sàn” cho bậc CĐ ứng với mỗi khối thi.
“Điểm sàn” này đã góp phần thực hiện chức năng phân luồng học sinh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu vào của các trường ĐH, CĐ.
Tuy nhiên, cách xác định “điểm sàn” như trước đây chưa đáp ứng được tính đa dạng của các ngành đào tạo, cũng như đặc thù của các cơ sở giáo dục đại học.
Do vậy, để đổi mới tuyển sinh cần có cách xác định “điểm sàn” mới linh hoạt, mềm dẻo hơn, phù hợp với các loại hình trường, ngành đào tạo cũng như mục tiêu đào tạo của các trường ĐH, CĐ, giúp các trường thuận lợi hơn trong tuyển sinh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nguồn tuyển.
Hiện nay Bộ GD-ĐT đã chủ động đề xuất, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các trường ĐH, CĐ để đưa ra dự thảo phương án cách xác định “điểm sàn” mới.
Bộ GD-ĐT sẽ sớm đưa dự thảo các phương án cách xác định "điểm sàn" mới để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ sở giáo dục đại học và xã hội làm cơ sở để Bộ quyết định cách xác định “điểm sàn” mới phù hợp.   
53 trường được tuyển sinh riêng
Về nguyên tắc, để thực hiện tự chủ tuyển sinh trước hết phải ban hành được Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ có thể tổ chức tuyển sinh riêng ngay trong năm 2014, Bộ đã hướng dẫn các trường căn cứ vào dự thảo Quy định tự chủ tuyển sinh đã công bố để xây dựng đề án, nộp về Bộ trước ngày 10/2/2014.
Hiện nay đã có 64 trường ĐH, CĐ công bố đề án tuyển sinh riêng.
Sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, ngày 4/3/2014, Cục KTKĐ đã gửi công văn số 289/KTKĐCLGD hướng dẫn các trường hoàn thiện đề án và gửi về Bộ để thực hiện.
Đến ngày 10/3/2014 đã có 53 trường ĐH, CĐ hoàn thiện đề án gửi về Bộ.
Ngày 12/3/2014 ngay sau khi Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy được ban hành, Bộ đã chính thức xác nhận bằng văn bản để các trường thực hiện tự chủ tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng trong năm 2014.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc đăng kí dự thi, Bộ GD-ĐT đã lùi thời gian bắt đầu đăng kí dự thi 1 tuần (những năm trước là từ 10/3, năm nay là từ 17/3). Việc kéo dài này không ảnh hưởng đến việc đăng ký dự thi của học sinh.

Phạm Thịnh

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn