Bộ Công thương rốt ráo yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính

(VTC News) - Là một bộ đa ngành, nên số lượng các thủ tục, điều kiện kinh doanh còn nhiều, cản trở phát triển, sản xuất nên lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu phải giảm thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu, các đơn vị thuộc bộ này sẽ phải gửi bản tổng hợp báo cáo rà soát các thủ tục điều kiện kinh doanh, sản xuất trên tất cả các lĩnh vực mà Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trước ngày 14/9.

thu tuc hanh chinh

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển... lãnh đạo Bộ Công thương rốt ráo yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính.

Theo đó, các thủ tục điều kiện kinh doanh, sản xuất trên tất cả các lĩnh vực phải chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước từ nặng về tiền kiểm để chuyển dần sang hậu kiểm.

Các điều kiện kinh doanh phải phù hợp với điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế dành cho doanh nghiệp FDI và đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

Video: Chủ tịch Quốc hội nói về thủ tục hành chính

Theo đánh giá của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), hiện, toàn ngành công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong việc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất.

Do vậy, cả VCCI và CIEM đều kiến nghị Bộ Công Thương cần tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm tiếp các thủ tục, trong đó có việc bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng khí, gạo, rượu và dịch vụ logistics.

>>> Đọc thêm: Các thủ tục hành chính về thuế còn rườm rà

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống