• Zalo

Bộ Công Thương đề xuất 'điện một giá', cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Thị trường - Tiêu dùngThứ Hai, 10/08/2020 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bên cạnh phương án tính giá điện 5 bậc thang , Bộ Công Thương chính thức đề xuất thêm việc áp dụng cách tính giá bán lẻ điện một giá.

Theo đó, Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014. Việc dự thảo sẽ được đưa ra để lấy ý kiến.

Về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt sẽ có 2 phương án lựa chọn gồm: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá. Khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Bộ Công Thương đề xuất 'điện một giá', cao nhất là 2.889 đồng/kWh - 1

Chính thức đề xuất phương án tính giá điện theo phương thức một giá. (Ảnh: EVN)

Theo cách tính của phương án 2A và 2B thì từ bậc 1 cho đến bậc 4 (dưới 700 kWh) lần lượt là 90% giá điện sinh hoạt cho 100 kWh đầu tiên, từ 101 - 200 kWh áp giá 108%, từ 201 - 400 kWh áp giá 141% và bậc 4 từ 401 - 700 kWh áp giá 160%.

Kể từ bậc thứ 5 tức 701 kWh trở lên đối với phương án 2A sẽ áp giá 274%, giá bán lẻ điện một giá sẽ được áp dụng là 145%. Còn với phương án 2B mức áp dụng từ 701 kWh trở lên là 185% và mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá là 155%.

Bộ Công Thương đề xuất 'điện một giá', cao nhất là 2.889 đồng/kWh - 2

Phương án 2A, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145%.

Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Như vậy, hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương quy định là 1.864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20/3/2019, thì điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Ngoài ra, đối với nhóm "khách hàng ngoài sinh hoạt", dự thảo cũng đưa ra hai phương án lựa chọn.

Phương án 1 bao gồm nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh. Trong đó nhóm khách hàng lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics sẽ được gộp vào nhóm sản xuất.

Phương án 2 là gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là "khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt".

Ngọc Khánh
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !