• Zalo

Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, sáp nhập Cảnh sát PCCC với Công an tỉnh

Thời sự Thứ Năm, 07/06/2018 15:58:00 +07:00

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an sẽ bỏ tổng cục và sáp nhập Cảnh sát PCCC với Công an tỉnh để sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn theo chủ trương, chính sách của Đảng.

Báo cáo trước Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bộ Công an sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân.

1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ( Ảnh: Quốc hội)

Theo đó, với chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bộ máy hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Theo Thượng tướng Tô Lâm, Bộ Công an được giao trách nhiệm đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Trên cơ sở đề xuất của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trong đó thống nhất thực hiện chế độ thủ trưởng đơn vị đồng thời làm bí thư cấp ủy.

Bên cạnh đó, kết thúc việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, không tổ chức cấp tổng cục, nâng cao chất lượng cấp cục trực thuộc Bộ Công an, sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với Công an tỉnh, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự luật cũng sửa đổi quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: không quy định cứng số lượng các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng mà chỉ xác định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng để bảo đảm linh hoạt và phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Ngọc Yến
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều