Bỏ chấm điểm môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục
  • Zalo

Bỏ chấm điểm môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục

Giáo dục Thứ Hai, 26/12/2011 06:34:00 +07:00

(VTC News)- Đó là một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT vừa ban hành trong quy chế mới đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

(VTC News) - Đó là một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT vừa ban hành trong quy chế mới đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Theo đó, các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục được đánh giá là “đạt” hoặc “chưa đạt”. Còn môn Giáo dục công dân sẽ được đánh giá bằng cách nhận xét kết hợp với cho điểm.

Môn Mỹ thuật sẽ bỏ cho điểm đối với học sinh THCS, THPT 

Cụ thể, đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục thì căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức.

Đạt yêu cầu nếu đảm bảo ít nhất một trong hai điều kiện sau: Thực hiện được cơ bản các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra; Có cố gắng, tích cực học tập và tiến bộ rõ rệt trong thực hiện các yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với nội dung trong bài kiểm tra. Chưa đạt yêu cầu đối với các trường hợp còn lại.

Đối với môn Giáo dục công dân (GDCD), đánh giá bằng cho điểm kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với từng chủ đề thuộc môn GDCD quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Môn này được đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của HS theo nội dung môn GDCD quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT.

Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của HS không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, mà được giáo viên môn GDCD theo dõi, đánh giá, ghi trong học bạ và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

HS khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục THCS, THPT được đánh giá dựa trên sự nỗ lực, tiến bộ của HS và không xếp loại đối tượng này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/1/ 2012.


Phạm Thịnh

Bạn có cảm nghĩ gì về "Bỏ chấm điểm môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin