Bill Clinton được gọi thế nào và làm gì nếu vợ ông là tổng thống?

(VTC News) - Báo chí Mỹ và phương Tây đã liệt kê một vài cách gọi đối với ông Bill Clinton nếu bà Clinton trở thành Tổng thống.

Chẳng hạn như: Đệ nhất Phu quân; Tổng thống Bill Clinton; Cựu tổng thống Clinton; chồng của Tổng thống Mỹ và thậm chí ngắn gọn là “42” (ám chỉ ông Bill là tổng thống thứ 42 của nước Mỹ).

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế