• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Biểu tình phản đối phá Bức tường Berlin

Cảnh sát tháo dỡ các tấm bê tông giả của người biểu tình chặn lối

Cảnh sát tháo dỡ các tấm bê tông giả của người biểu tình chặn lối

Biểu ngữ 'Giá trị của văn hóa là gì?' được người biểu tình sử dụng

Biểu ngữ 'Giá trị của văn hóa là gì?' được người biểu tình sử dụng

Quả cầu phá nhà và người công nhân trong quá trình tháo dỡ

Quả cầu phá nhà và người công nhân trong quá trình tháo dỡ

Khoảng 300 người biểu tình đã có mặt để phản đối việc tháo dỡ 20m Bức tường Berlin

Khoảng 300 người biểu tình đã có mặt để phản đối việc tháo dỡ 20m Bức tường Berlin

Cảnh sát canh gác khi các công nhân đang thực hiện công việc tháo dỡ của mình

Cảnh sát canh gác khi các công nhân đang thực hiện công việc tháo dỡ của mình

Công nhân đang tháo một phần Bức tường Berlin

Công nhân đang tháo một phần Bức tường Berlin

Cảnh sát bắt giữ một nhà hoạt động trong cuộc biểu tình phản đối

Cảnh sát bắt giữ một nhà hoạt động trong cuộc biểu tình phản đối

Cảnh sát ngăn chặn làn sóng phản đối từ những người biểu tình

Cảnh sát ngăn chặn làn sóng phản đối từ những người biểu tình

Những người biểu tình phản đối quá trình tháo dỡ 20m Bức tường Berlin để xây khu ở cao cấp

Những người biểu tình phản đối quá trình tháo dỡ 20m Bức tường Berlin để xây khu ở cao cấp

Khách tham quan để lại những dòng chữ của mình trên Bức tường Berlin

Khách tham quan để lại những dòng chữ của mình trên Bức tường Berlin

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất