Biếu quà 20.000 USD: Bị cáo nói có, người bị triệu tập nói không

(VTC News) - Kế toán trưởng và 2 tổng giám đốc của Vietsovpetro được triệu tập đến tòa phủ nhận việc nhận quà biếu từ 10-20 nghìn USD mỗi lần vào gặp, 2 nguyên tổng giám đốc của Oceanbank lại có lời khai hoàn toàn khác nhau.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao