Biên soạn SGK 2 miền Bắc và Nam: Nhà xuất bản phản hồi chính thức

(VTC News) - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phản hồi chính thức về thông tin sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam.

Trả lời VTC News, TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập NXBGDVN khẳng định nhà xuất bản không hề cung cấp thông tin về việc sẽ biên soạn 2 bộ sách cho hai miền Bắc-Nam.
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phản hồi chính thức về thông tin sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phản hồi chính thức về thông tin sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam.


Về thông tin một số báo đưa về việc NXBGDVN sẽ hoàn tất các điều kiện biên soạn 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc và miền Nam trong năm 2016, NXBGDVN đã giải thích lại cho rõ ràng.

Ông Tùng cho biết, ngày 28/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó thống nhất chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa.

Các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia viết sách giáo khoa. Đón đầu xu hướng này, NXBGDVN chuẩn bị điều kiện về nhân lực, tài lực để có thể biên soạn được những bộ sách giáo khoa trong điều kiện xã hội hóa.

Việc chuẩn bị này được NXB tiến hành ở các cơ sở khác nhau của NXBGDVN như  miền Bắc, miền Nam, và có thể ở miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long. Đây chỉ là các địa điểm tổ chức bản thảo bộ sách của NXB.


"Khi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình chi tiết các môn học được thông qua thì NXBGDVN mới tiến hành biên soạn các bộ sách giáo khoa phù hợp với chương trình này.

Bộ sách nào được Hội đồng quốc gia thẩm  định và thông qua mới được đưa ra phát hành. Việc lựa chọn sử dụng bộ SGK nào lại thuộc thẩm quyền của nhà trường và được thực hiện công khai, minh bạch căn cứ điều kiện thực tiễn, có tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh", TS Nguyễn Văn Tùng khẳng định.

Phạm Thịnh

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU