• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Biển quảng cáo sai chính tả có nội dung 'độc nhất vô nhị'

Một tấm biển sai lỗi chính tả hài hước.

Một tấm biển sai lỗi chính tả hài hước.

Thật không hiếm những tấm biển chỉ dẫn, biển thông báo mắc lỗi.

Thật không hiếm những tấm biển chỉ dẫn, biển thông báo mắc lỗi.

Một tấm biển quảng cáo hài hước, phục vụ nhu cầu cá nhân các buổi.

Một tấm biển quảng cáo hài hước, phục vụ nhu cầu cá nhân các buổi.

Quà niu niệm...

Quà niu niệm...

Đá sỏi đã bị viết nhầm thành 'đá xỏi'.

Đá sỏi đã bị viết nhầm thành 'đá xỏi'.

Một tấm biển thông báo 'độc nhất vô nhị'.

Một tấm biển thông báo 'độc nhất vô nhị'.

Bán lỗ chứ không phải bán nỗ.

Bán lỗ chứ không phải bán nỗ.

Một cách giải thích hài hước khi những trái bưởi bị rụng cuống.

Một cách giải thích hài hước khi những trái bưởi bị rụng cuống.

Điểm đến của dân nhậu quá chén.

Điểm đến của dân nhậu quá chén.

Biển quảng cáo quá độc lạ, tiết kiệm đến mức viết chung WC và lẩu vào cùng một nơi.

Biển quảng cáo quá độc lạ, tiết kiệm đến mức viết chung WC và lẩu vào cùng một nơi.

Một cách viết thông báo mới?

Một cách viết thông báo mới?

Một tấm biển thông báo tại cơ quan nhà nước, chữ 'Xử lý' đã bị viết nhầm thành 'sử lý'.

Một tấm biển thông báo tại cơ quan nhà nước, chữ 'Xử lý' đã bị viết nhầm thành 'sử lý'.

Rất nhiều biển quảng cáo viết sai chính tả từ 'xôi' thành 'sôi'.

Rất nhiều biển quảng cáo viết sai chính tả từ 'xôi' thành 'sôi'.

Bảo đảm chữa 'dứt bệnh'.

Bảo đảm chữa 'dứt bệnh'.

Lãng phí hay lãi phí???

Lãng phí hay lãi phí???

Quy định 'bá đạo' của một cửa hàng ăn, khách chỉ được ăn không quá 30 phút.

Quy định 'bá đạo' của một cửa hàng ăn, khách chỉ được ăn không quá 30 phút.

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất