Biến động điểm chuẩn của 3 trường Y lớn ở phía Nam

Tuyển sinhChủ Nhật, 01/08/2021 15:08:42 +07:00

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn 2 năm qua của 3 trường đào tạo ngành y ở phía Nam là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ .

Y khoa luôn là ngành có điểm chẩn cao nhất của các trường đào tạo về ngành y.

Đại học Y Dược TP.HCM

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM dao động 18,5 - 26,7 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với mức 26,7 điểm, xếp sau là ngành Răng-Hàm-Mặt với 26,1 điểm.

So với năm 2019, điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM năm 2020 tăng khoảng 2 điểm. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với mức 28,45 điểm. Ngành Răng-Hàm-Mặt có điểm chuẩn 28.

Biến động điểm chuẩn của 3 trường Y lớn ở phía Nam - 1

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trước năm 2020, ngành Y khoa luôn là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng năm 2020, điểm chuẩn ngành Răng-Hàm-Mặt đã vượt lên, trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

So với năm 2019, điểm chuẩn năm 2020 của đa số ngành học đều tăng khoảng 3 điểm.

Từ năm 2018, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia 2 mức điểm chuẩn cho thí sinh TP.HCM và những thí sinh còn lại. Năm 2021, trường tuyển 1.280 chỉ tiêu.

Biến động điểm chuẩn của 3 trường Y lớn ở phía Nam - 2

Đại học Y Dược Cần Thơ

Ở Đại học Y Dược Cần Thơ, điểm chuẩn ngành Y khoa và Răng-Hàm-Mặt xấp xỉ nhau. Năm 2019, điểm chuẩn ngành Y khoa là 24,3, trong khi ngành Răng-Hàm-Mặt là 24,15. Năm 2020, điểm chuẩn hai ngành lần lượt là 29,95 và 26,75.

Năm 2020, điểm chuẩn các ngành cũng tăng khoảng 3 điểm so với năm 2019, trừ ngành Y tế công cộng. Năm 2021, trường tuyển 1.600 chỉ tiêu cho tất cả các ngành.

Biến động điểm chuẩn của 3 trường Y lớn ở phía Nam - 3
(Nguồn: Zing News)
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp