BIDV chi hơn 1000 tỷ đồng mua lại trái phiếu dài hạn

(VTC News) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID - HOSE) vừa có quyết định huỷ niêm yết hơn 1,016 tỷ đồng trái phiếu dài hạn phát hành trong đợt tăng vốn 2006.

Sau 10 năm phát hành, hơn10 triệu trái phiếu mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu sẽ bị huỷ niêm yết trên HOSE vào ngày 9/5 tới đây.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi hơn 1000 tỷ đồng mua lại trái phiếu dài hạn. 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi hơn 1000 tỷ đồng mua lại trái phiếu dài hạn. 

Nguyên nhân việc huỷ niêm yết do BIDV mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn. 

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, BIDV sẽ tiến hành mua lại trái phiếu từ các trái chủ. Theo qui định, trái chủ phải bán lại toàn bộ trái phiếu cho BIDV.

Quyền lợi của người sở hữu sẽ được thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền gốc của trái phiếu bằng 100% mệnh giá trái phiếu. 

Trái phiếu BID1_206  được phát hành trong đợt tăng vốn đợt 1/2006 thời hạn 15 năm, với tổng mệnh giá trái phiếu niêm yết là 1.016.014.000.000 đồng. Ngày huỷ niêm yết là 9/5. Ngày giao dịch cuối cùng là 6/5.

Để thực hiện quyền mua lại trái phiếu của tổ chức phát hành, BIDV đã đưa ra phương án giải quyết quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu. Cụ thể, BIDV sẽ chi thanh toán gốc 1.016.014.000.000 đồng, bằng 100% mệnh giá phát hành trái phiếu. 

Về phần thanh toán lãi, BIDV đã thanh toán trước theo từng năm.

Đối tượng thanh toán được áp dụng cho tất cả người sở hữu trái phiếu có tên trong danh sách người sở hữu trái phiếu BIDV. 
Hoàng Hưng 
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU