• Zalo

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kinh tế Thứ Ba, 23/04/2019 16:12:00 +07:00

Ngày 19/04/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.414.006 cổ phần, chiếm 89,9% cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Tại Đại hội, BIC đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông các nhóm vấn đề lớn, bao gồm:

- Kết quả kinh doanh năm 2018, mục tiêu và trọng tâm công tác năm 2019;

- Phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch 2019;

- Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;

- Kết quả công tác giám sát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;

- Ban hành mới Điều lệ tổ chức hoạt động của BIC;

- Trình chuyển Trụ sở chính BIC;

- Trình phương án nhân sự Hội đồng Quản trị BIC.

Báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2018, Ông Trần Hoài An, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIC cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm qua đạt 2.105 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với năm 2017, hoàn thành 101,7% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 202,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm ngoái, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm.

image001

Ông Trần Hoài An, UV HĐQT, Tổng Giám đốc BIC, báo cáo Đại hội về kết quả kinh doanh của BIC năm 2018 

Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, năm 2018, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best nâng hạng tín nhiệm từ B+ lên B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng.

Đối với kế hoạch năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đó, BIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro; cải thiện chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; tập trung phát triển các kênh phân phối bán lẻ, đặc biệt là bancassurance; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh việc xây dựng các sản phẩm mới, cải tiến các kênh phân phối theo hướng hiện đại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường.

Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về quy mô kinh doanh và nhân sự, BIC đã trình Đại hội đồng cổ đông việc tìm kiếm Trụ sở mới theo hướng ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc và phát triển lâu dài của Tổng Công ty. Cụ thể, BIC sẽ mua 1 địa điểm mới tại các tòa nhà phù hợp với chất lượng từ hạng B trở lên tại TP. Hà Nội.

BIC cũng đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án nhân sự Hội đồng Quản trị BIC. Theo đó, hướng tới đáp ứng các Quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cũng như thực tế công tác, BIC đã xin ý kiến cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT bao gồm 08 người, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 người (nhiều hơn 01 người so với trước đây).

Trên cơ sở đề cử của 02 cổ đông lớn nhất là BIDV và FairFax Asia Limited, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu: Ông Trần Xuân Hoàng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, là thành viên Hội đồng Quản trị BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024; Ông Nguyễn Huy Tựa, Ông Đặng Thế Vinh là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả, Ông Trần Xuân Hoàng đã trúng cử là thành viên HĐQT BIC với 108.495.982 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 102,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Ông Nguyễn Huy Tựa trúng cử là thành viên HĐQT độc lập của BIC với 103.873.018 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,5%. Ông Đặng Thế Vinh trúng cử là thành viên HĐQT độc lập của BIC với 103.873.003 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,5%.

image003

Các thành viên Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông 

image005 3

Các nội dung, báo cáo tại Đại hội được các cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao 

  

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin