• Zalo

BIC tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 10%

Kinh tế Thứ Năm, 12/03/2015 04:13:00 +07:00

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014.

(VTC News) - Ngày 12/03/2015, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/3/2015. Theo kế hoạch, BIC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 20/4/2015 và tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền mặt vào ngày 24/4/2015 với tỷ lệ 10%.
 
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, bên cạnh việc báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và giai đoạn 2010 - 2014, phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015, Đại hội sẽ thông qua một số vấn đề quan trọng khác như: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019, sửa đổi Điều lệ hoạt động của BIC theo Luật doanh nghiệp năm 2014,...

BIC là một trong số ít các doanh nghiệp luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định ngay cả trong giai đoạn suy thoái kinh tế và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Năm 2014, hoạt động của Công ty mẹ BIC tại thị trường Việt Nam tăng trưởng khá trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm với mức tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 25,5%.

Tại hải ngoại, Liên doanh Bảo hiểm LVI có một năm hoạt động ấn tượng, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 28%, duy trì thị phần thứ 2 tại Lào, ROE đạt 23,7%. Năm 2015, BIC sẽ đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu phí tối thiểu 17%, lợi nhuận hợp nhất tối thiểu 147 tỷ đồng.

Một số kế hoạch đáng chú ý khác của BIC trong năm 2015 gồm: đảm bảo duy trì mức định hạng năng lực tài chính B+ của A.M.Best, hoàn thành dự án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, chính thức nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Bảo hiểm Campuchia Việt Nam (CVI), đưa Văn phòng đại diện tại Myanmar vào hoạt động,…

Hạnh Dung
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin