Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

Chính trịThứ Năm, 24/09/2020 19:16:04 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các tổ chức Đảng cần truyền đạt để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thông suốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong các báo cáo và nghị quyết.

Chiều 24/9, phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có quyết tâm chính trị, đồng thuận cao trong cả nhận thức và hành động, để sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu, ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thông suốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong các báo cáo và nghị quyết.

Đồng thời, hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm góp phần tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống - 1

Chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chương trình hành động, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện; phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu của nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển.

Trong 3 ngày (22-24/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững".

Đại hội có 348 đại biểu chính thức, trong đó có 49 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; 299 đại biểu được bầu từ Đại hội của 17 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 86.240 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội nhất trí cao với dự thảo văn kiện; khẳng định văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới; nhất trí với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.  

Đại hội thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Sơn La là tiếp tục khơi dậy, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Trong đó, tỉnh Sơn La phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo bứt phá trong phát triển.

Đại hội thống nhất 3 khâu đột phá của Sơn La là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp; đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranhcải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế của tỉnh.   

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV nhất trí cao 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm. GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4 - 5%/năm); đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo; hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 53 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV tiếp tục bầu ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tùng Lâm
Bình luận
vtc.vn