Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sai phạm: Kẽ hở ở đâu?

(VTC News) - Những sai phạm nghiêm trọng vừa được công bố của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh - một lãnh đạo trẻ từng được kỳ vọng rất nhiều khi nhậm chức, cho thấy nhiều kẽ hở trong công tác cán bộ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế