• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Bí mật của những công việc tồi tệ nhất năm 2015

Một trong những công việc tồi tệ nhất năm 2015 là thợ chặt gỗ. Mức lương trung bình của thợ chặt gỗ là 34.110 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là -13%.

Một trong những công việc tồi tệ nhất năm 2015 là thợ chặt gỗ. Mức lương trung bình của thợ chặt gỗ là 34.110 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là -13%.

Đầu bếp: Mức lương trung bình của đầu bếp là 42.208 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là hơn 3%.

Đầu bếp: Mức lương trung bình của đầu bếp là 42.208 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là hơn 3%.

Quản giáo nhà tù: Mức lương trung bình của công việc này là 39.163 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là 4,6%.

Quản giáo nhà tù: Mức lương trung bình của công việc này là 39.163 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là 4,6%.

Tài xế taxi: Mức lương trung bình của tài xế taxi là 23.118 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là 13%.

Tài xế taxi: Mức lương trung bình của tài xế taxi là 23.118 USD/năm và khả năng phát triển nghề nghiệp là 13%.

Lính cứu hỏa: Nghề này có khả năng phát triển nghề nghiệp là 8,6%.

Lính cứu hỏa: Nghề này có khả năng phát triển nghề nghiệp là 8,6%.

Người đưa thư: Mức lương trung bình của người đưa thư khá cao 41.000 USD/năm nhưng khả năng phát triển nghề nghiệp lại là -28%.

Người đưa thư: Mức lương trung bình của người đưa thư khá cao 41.000 USD/năm nhưng khả năng phát triển nghề nghiệp lại là -28%.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất