Bi kịch gia đình từ tiền lương

Truyện cườiThứ Hai, 22/06/2020 18:09:12 +07:00

Giám đốc xí nghiệp hỏi một nhân viên về việc cô ta chi tiêu số tiền lương như thế nào.

Bi kịch gia đình từ tiền lương - 1

 

- Rất đơn giản, thưa ông - người nhân viên trả lời - 70% để ăn, 10% thuê nhà, 10% điện nước, 20% quần áo, 10% giải trí và 20% cho tất cả các khoản còn lại.

- Ủa, cộng cả thảy lên tới 140% rồi - giám đốc ngạc nhiên.

- Chính thế - nhân viên thở hắt ra - bi kịch gia đình là ở chỗ đó.

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtc.vn