Bi hài clip 2 bé sinh đôi cùng té ngã

(VTC News) - Cảnh 2 bé sinh đôi té ngã gần như đồng thời khiến người xem vừa thấy thương, vừa phải phì cười.

Nguồn: Dailymail 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế