Bi hài clip 2 bé sinh đôi cùng té ngã

(VTC News) - Cảnh 2 bé sinh đôi té ngã gần như đồng thời khiến người xem vừa thấy thương, vừa phải phì cười.

Nguồn: Dailymail 

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO