Bị cho là 'cắt xén' ưu đãi doanh nghiệp: ‘Oan’ cho Bộ Tài chính?

(VTC News) - Bộ Tài chính vừa có văn bản nhằm “nói lại cho rõ” thông tin bộ này ra quy định “cắt xén” ưu đãi của doanh nghiệp, trái luật “khá nghiêm trọng”.

Trong một văn bản phát đi chiều 19/7, Bộ Tài chính khẳng định những quy định mà cơ quan này đưa ra đã được rà soát kỹ lưỡng và hoàn toàn phù hợp với Luật đầu tư cũng như pháp luật thuế hiện hành. Nguyên nhân là do trước đó có ý kiến rằng việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC (Thông tư 83) hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư là trái luật và ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Bi cho la 'cat xen' uu dai doanh nghiep: ‘Oan’ cho Bo Tai chinh? hinh anh 1

 Bộ Tài chính cho biết Thông tư 83/2016/TT-BTC đã được rà soát kỹ trước khi ban hành.

Cụ thể, Luật đầu tư năm 2014 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015 đã hoàn thiện và phân chia rất rõ đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền được hưởng ưu đãi đầu tư. Trong đó quy định 2 điểm đáng chú ý về ưu đãi đầu tư:

Thứ nhất, những trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.

Thứ hai, các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2015 vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại.

Việc Thông tư 83 hướng dẫn đối với các dự án đầu tư mới chỉ được hưởng ưu đãi thuế TNDN khi đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của luật thuế TNDN nhưng không được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng các điều kiện về ngành nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật đầu tư như nêu tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83 là không phù hợp với quy định của Luật đầu tư, cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp.

Về việc này, Bộ Tài chính cho biết, Khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư 2014 đã quy định mức ưu đãi đầu tư cụ thể được áp dụng đối với từng loại dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong khi đó, pháp luật về thuế, mà cụ thể là khoản 4 Điều 18 Luật thuế TNDN năm 2013 nêu khá rõ: Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Như vậy, việc dự án đầu tư được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất nếu đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN như Thông tư số 83 của Bộ Tài chính là hoàn toàn đúng quy định của Luật Đầu tư và Luật thuế TNDN.Liên quan nội dung cho phép các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1-7-2015 tiếp tục hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại, Bộ Tài chính cho rằng, điều này nhằm bảo đảm ưu đãi đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, sự đảm bảo này được quy định rõ trong Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118 trên tinh thần ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

“Cho rằng Bộ Tài chính hướng dẫn trái luật “khá nghiêm trọng”, cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp về bảo đảm ưu đãi đầu tư là không đúng với nội dung quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, chưa nghiên cứu đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 83/2016/TT-BTC.” – Bộ Tài chính nhận định.

Cũng vậy, dẫn giải hàng loạt quy định trong Luật đầu tư, Luật thuế TNDN Bộ Tài chính khẳng định “không cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp”.

Cơ quan quản lý này khẳng định, việc xây dựng và ban hành Thông tư số 83 đã được Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đã tổng hợp ý kiến tham gia của 16 Bộ, 15 UBND các tỉnh, thành phố, 18 Sở Tài chính và Sở Kế hoạch đầu tư; 11 Cục Hải quan và 56 Cục Thuế, đã tổ chức họp trao đổi với các bộ, ngành, cơ quan hải quan, thuế địa phương và đã tổng hợp vướng mắc để báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Nội dung Thông tư 83 đã rà soát kỹ bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đầu tư và pháp luật thuế hiện hành.

Hoàng Hưng
Bình luận