• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Bí ẩn về sự sống trên bề mặt Sao Hỏa

Xe thám hiểm Curiosity Mars của NASA và bức ảnh 'tự sướng' trên bề mặt Sao Hỏa

Xe thám hiểm Curiosity Mars của NASA và bức ảnh 'tự sướng' trên bề mặt Sao Hỏa

Những vệt đen thể hiện nước từng tồn tại trên hành tinh đỏ

Những vệt đen thể hiện nước từng tồn tại trên hành tinh đỏ

Những vùng dốc có dấu tích nước chảy

Những vùng dốc có dấu tích nước chảy

Xe thám hiểm Alpha Particle X-Ray Spectrometer của NASA

Xe thám hiểm Alpha Particle X-Ray Spectrometer của NASA

Bề mặt Sao Hỏa qua ống kính của NASA

Bề mặt Sao Hỏa qua ống kính của NASA

Những vệt dài thể hiện dấu tích chất lỏng chảy trên bề mặt Sao Hỏa

Những vệt dài thể hiện dấu tích chất lỏng chảy trên bề mặt Sao Hỏa

Một miệng núi lửa bên trong có phủ băng trên Sao Hỏa

Một miệng núi lửa bên trong có phủ băng trên Sao Hỏa

Những cồn cát phổ biến trên bề mặt Sao Hỏa

Những cồn cát phổ biến trên bề mặt Sao Hỏa

Sao Hỏa lúc bình minh

Sao Hỏa lúc bình minh

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất